جدیدترین مطالب سایت

اقتصاد-مدیریت

مقاله ترجمه شده عرضه محصول به محض تولید و تحویل محصول و تامین این زنجیره

مقاله ترجمه شده عرضه محصول به محض تولید و تحویل محصول و تامین این زنجیره فهرست مطالب … رویکرد ترکیبی تکاملی  تحویل پیوسته و زنجیره ای  مشتری زمان کمی را منتظر باشد‏ ‏ روش ترکیبی تکاملی  الگوریتم ژنتیکی  فناوری هوشمند سازی  مطالعه موردی‏ … و… دانلود رایگان : جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی مقاله ترجمه شده عرضه محصول به محض ... ادامه مطلب »

مقاله ترجمه شده چالش های یکپارچه سازی آینده نگری و استراتژی صنعتی

مقاله ترجمه شده چالش های یکپارچه سازی آینده نگری و استراتژی صنعتی فهرست مطالب … مقدمه پیش بینی تکنولوژی در ژاپن رویکرد روش شناختی‏ ‏ نتایج بررسی رویکرد پیاده سازی ساختار-نیاز بررسی زمینه های تکنولوژی ‏ برنامه ی توسعه ی پیش بینی هشتم‏ مطالعات موردی ازیکپارچه سازی پیش بینی وارزیابی فناوری ‏ توسعه ی استراتژی یکپارچه بااستفاده ازفن دلفیِDSW ‏ ... ادامه مطلب »

دانلود ترجمه مقاله سیستم های خبره :تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی

ترجمه مقاله سیستم های خبره :تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی دانلود رایگان: جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی  ترجمه مقاله سیستم های خبره :تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی اینجا کلیک نمایید ———— چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله سیستم های خبره :تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی ” بدین شرح  زیر است: مطالعات زیادی ... ادامه مطلب »

دانلود ترجمه مقاله مفهوم ناب و تأثیر آن بر روی محیط کار

ترجمه مقاله مفهوم ناب و تأثیر آن بر روی محیط کار دانلود رایگان: جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی ترجمه مقاله مفهوم ناب و تأثیر آن بر روی محیط کار اینجا کلیک نمایید ————- چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله مفهوم ناب و تأثیر آن بر روی محیط کار ” بدین شرح است: هدف: از زمان پیدایش مفهوم ناب ... ادامه مطلب »

دانلود ترجمه مقاله برنامه ارزیابی مالی پروژه های ساخت در فاز پیش سرمایه گذاری

ترجمه مقاله برنامه ارزیابی مالی پروژه های ساخت در فاز پیش سرمایه گذاری دانلود رایگان: جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی ترجمه مقاله برنامه ارزیابی مالی پروژه های ساخت در فاز پیش سرمایه گذاری اینجا کلیک نمایید ———— چکیده ای از مقدمه آغازین ” دانلود ترجمه مقاله برنامه ارزیابی مالی پروژه های ساخت در فاز پیش سرمایه گذاری ” بدین شرح است: ... ادامه مطلب »

دانلود ترجمه مقاله بررسی روند بازار سهام با استفاده از مدل های مخفی مارکوف

ترجمه مقاله بررسی روند بازار سهام با استفاده از مدل های مخفی مارکوف دانلود رایگان: جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی مقاله بررسی روند بازار سهام با استفاده از مدل های مخفی مارکوف اینجا کلیک نمایید ———— چکیده ای از مقدمه آغازین ترجمه مقاله بررسی روند بازار سهام با استفاده از مدل های مخفی مارکوف بدین شرح است: تغییرات قیمت در ... ادامه مطلب »

دانلود ترجمه مقاله اعتماد به یک نام تجاری با استفاده از مدیریت تعهد انجمن نام تجاری

دانلود ترجمه مقاله اعتماد به یک نام تجاری با استفاده از مدیریت تعهد انجمن نام تجاری دانلود رایگان: جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی مقاله وفاداری به یک نام تجاری با استفاده از مدیریت تعهد انجمن نام تجاری اینجا کلیک نمایید ———— چکیده ترجمه مقاله وفاداری به یک نام تجاری با استفاده از مدیریت تعهد انجمن نام تجاری بدین شرح است: ... ادامه مطلب »

دانلود ترجمه مقاله بررسی واکنش سرمایه گذار به مدیریت سود

ترجمه مقاله بررسی واکنش سرمایه گذار به مدیریت سود دانلود رایگان: جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی مقاله بررسی واکنش سرمایه گذار به مدیریت سود اینجا کلیک نمایید ———— چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله بررسی واکنش سرمایه گذار به مدیریت سود ” بدین شرح است: هدف – هدف مقاله حاضر پژوهش این مسئله است که آیا مدیریت سود متجاوز ... ادامه مطلب »